1. OBIECTUL ACORDULUI UTILIZATORULUI

  1. "Jivius" SRL vă propune serviciile sale în condițiile, care fac parte din prezentul Acord.

  2. Prezentul Acord poate fi modificat din partea noastră fără o notificare specială, redacția nouă a Acordului întră în vigoare după o zi din momentul plasării acestei, în cazul în care în redacția nouă a Acordului nu sunt prevăzute altele. Redacția nouă a Acordului este disponibilă pe pagina noastra oficiala.

  3. Acest acord se egalează cu contractul redactat în scris. Încheierea acordului relevă faptul că Utilizatorul, s-a familiarizat și este de acord în totalitate și indiscutabil cu condițiile prezentului acord, inclusiv în ceea ce privește acceptul ca www.folks.md să prelucreze datele cu caracter personal ale Utilizatorului, în condițiile prevăzute în articolele 38-50 precum și în acordul pentru a primi e-mail, sms și alte tipuri de corespondență cu caracter informațional și conținut publicitar.

 2. IN PREZENTUL ACORD SE UTILIZEAZA URMATOARELE NOTIUNI

  1. Furnizor – "Jivius" SRL, cel care oferă produsul si servicii de livrare a comenzilor întocmite cu ajutorul instrumentelor: site-ului Furnizorului, call centru, aplicatia mobila.

  2. Utilizator – oricare persoană fizică sau juridică, care întocmește comanda cu scopul de a procura mărfurile, cu ajutorul site-lui, call centru sau aplicatiei mobile.

  3. Site – site-ul Furnizorului în rețeaua Internet: www.folks.md, este sistema informațională a comenzilor, care oferă Utilizatorului posibilitatea de a căuta și comanda bucate si bauturi. Site-ul este destinat pentru a aduce la cunoștință asortimentul de bucate și băuturi și săvîrșirea transportul comenzilor către Utilizator. Site-ul www.folks.md execută primirea surselor bănești de la Utilizator ca și plata comenzii lor.

  4. Servicii – oferirea accesului gratuit la materialele site-ui Furnizorului, pentru a lua cunoștință cu asortimentul bucatelor și băuturilor, întocmirea și livrarea comenzii.

  5. Anexa – programa predestinată familiarizării cu asortimentul de bucate și băuturi, executării comenzii de către Furnizor, care funcționează potrivit platformei mobile, repartizate de către Furnizor (informații despre condițiile furnizării se indică pe Site).

 3. INREGISTRAREA COMENZII

  1. Utilizatorul înregistrează Comanda în sistem prin selectarea produselor.

  2. După întroducerea datelor sale: numele/prenumele, număr de telefon, adresa, adresa livrării, Utilizatorul finisează înregistrarea Comenzii, selectînd modul achitării. Condițiile și modul achitării sunt specificate în capitolul 4 al Prezentului Acord.

  3. După înregistrarea Comenzii, Utilizatorul așteaptă apelul operatorului pentru confirmarea Comenzii. În cazul în care Utilizatorul nu răspunde la apelul operatorului sau telefonul Utilizatorului nu este disponibil, Comanda se considereă neconfirmată, și nu va fi primită pentru executare.

 4. CONDITII DE PLATA
  1. În cazul efectuării comenzii, Utilizatorul poate efectua achitarea comenzii în numerar în momentul livrarii produselor de catre Furnizor la adresa indicata.

  2. folks.md are dreptul să refuze Utilizatorului să perfecteze Comanda cu tipul achitării "în numerar" sau cu tipul "on-line", dacă Comenzile perfectate anterior ale Utilizatorului nu au fost livrate din vina lui. (De exemplu, dacă Utilizatorul nu a deschis ușa sau nu a răspuns la telefon curierului la livrarea Comenzii, sau Utilizatorul a refuzat comanda după ce a fost preparată, sau dacă Utilizatorul a indicat o adresă inexistentă pentru livrare, ș.a.).

  3. Utilizatorul confirmă, că nu va utiliza Serviciile în scopuri nelegitime, frauduloase, de asemenea nu va permite acest lucru nici persoanelor terțe. În timpul utilizării serviciilor, Utilizatorul garantează, că va respecta legislația Republicii Moldova.

 5. CONDITII DE RETURNARE A MIJLOACELOR BANESTI

  1. Restituirea mijloacelor bănesti se efectuiaza momentan integral sau parțial, în cazul în care nu poatem să realizem complet sau parțial comanda.

  2. Mijloacele bănești pentru comanda și livrarea acestei nu se returnează în cazul în care comanda nu a fost livrată. Nu din vina noastra ci din motiv că utilizatorul nu a deschis ușa, nu a răspuns la apelul curierului sau utilizatorul a specificat adresă incorectă sau inexistentă etc.). Mijloacele bănești nu se returnează în cazul în care utilizatorul nu a verificat completitudinea și integritatea comenzii la momentul primirii etc.

  3. În cazul refuzului utilizatorului de la comanda din motiv că sa încălcat condițiile de livrare sau necorespunderea calității produselor, inclusiv provocând efecte dăunătoare asupra sănătății etc., Utilizatorul este obligat în timp de 24 de ore din momentul livrării comenzii să informeze compania prin e-mail folks.md@gmail.com despre refuzul său de la comanda în forma scisă. În scrisoare trebue să fie menționate următoarele: motivul returnării mijloacelor bănești, numărul comenzii, actele ce dovedesc achitarea comenzii, rechizitele bancare și datele buletinului: Numele și Prenumele în limba de stat și IDNP, adresa poștală (neaparat cu index). Partea, care cere returnarea mijloaceor bănești este obligată să reprezinte dovezi (certificate, fotografii și altele).

  4. Returnarea mijloacelor bănești, se efectuează în termen de 3-7 zile lucrătoare din momentul primirii cererii de la Utilizator. Returnarea mijloacelor bănești va fi efectuată numai după ce va fi dovedit faptul încălcării. Compania nu poartă răspundere pentru reținerile băncii la returnarea mijloacelor bănești.

  5. Utilizatirul trebuie să ia în considerare faptul că la efectuarea transferului bancar, băncile pot percepe comision în calitate de plată a serviciilor de transfer a mijloacelor bănești.

Compania returnează doar mijloace bănești, achitate pentru produse și serviciile de livrare.

 1. PRIMIREA COMENZII

  1. Utilizatorul este obligat să primească Comanda livrată de către curierul companiei "Jivius" SRL sau compania partenera Foodhouse.

  2. În cazul în care Utilizatorul a selectat modul de plată "în numerar curierului", Utilizatorul este obligat să achite în numerar pentru comandă și serviciul de livrare.

  3. Utilizatorul este obligat să verifice completitudinea și integritatea Comenzii în prezența curierului.

  4. În cazul în care Utilizatorul nu a verificat Comanda în prezența curierului, atunci compania "Jivius" SRL nu poartă răspundere pentru completitudinea și integritatea Comenzii.

 2. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  1. Angajamentul "Jivius" SRL cu privire la protecția datelor cu caracter personal.
   Încrederea dumneavoastră în serviciile și personalul nostru este una dintre principalele noastre. In acest sens, pentru a va furniza cea mai buna experiența posibilă, ne concentrăm pe continua îmbunătățire în întreaga noastră activitate.
   "Jivius" SRL cunoaște importanța datelor dumneavoastră personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cadrul prezentelor condiții.
   "Jivius" SRL respectă confidențialitatea tuturor clienților noștri și confidențialitatea tuturor vizitatorilor web sitului noastru și va trata/prelucra datele personale cu mare atenție, in condiții tehnice si organizatorice de securitate adecvată.
   Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastră, daca sunt oferite cu buna știința, de buna voie, din proprie inițiativa, fie la solicitarea "Jivius" SRL., de exemplu prin unul din formularele on-line utilizate, respectiv formularul de contact online, formularul de comanda produse online, participarea la tombole si concursuri, prin completarea datelor in formularul de înregistrare cont pe un website "Jivius" SRL, etc.
   Utilizarea acestui website dar si a altor website-uri " Jivius" SRL de către dumneavoastră se supune prezentelor prevederi si Condițiilor generale, tehnice si de participare ale "Jivius" SRL.

  2. Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre termenii prezentelor termeni si condiții nu utilizați niciunul dintre website-urile noastre sau nu ne furnizați datele dvs. personale. Este posibil ca anumite servicii să fie condiționate de furnizarea datelor dvs. personale.
   "Jivius" SRL nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât in măsura in care acest demers este necesar îndeplinirii scopurilor mai jos menționate, cu respectarea masurilor legale de securitate si confidențialitate a datelor.

  3. Ce date cu caracter personal prelucrează "Jivius" SRL?
   Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispoziție in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.
   Pentru a accesa website-urile "Jivius" SRL, nu este nevoie sa ne furnizați niciun fel de date cu caracter personal.
   In contextul desfășurării activității curente a "Jivius" SRL, inclusiv derulării activității comerciale/contractuale, procurare produselor, precum si in contextul îndeplinirii obligațiilor legale, va putem solicita anumite date cu caracter personal.
   In acest sens, "Jivius" SRL va prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, telefon/fax, adresa de domiciliu/reședință, e-mail.

  4. Cine sunt persoanele vizate?
   Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de către " Jivius" SRL, exclusiv in scopurile mai jos menționate sunt:
   Clienți persoane fizice ai "Jivius" SRL (actuali, foști sau potențiali), vizitatori, public larg, reprezentanții/împuterniciții ai acestora, legali sau convenționali;

  5. Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop promoțional (marketing)
   Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră (cum ar fi: nume si prenume, adresa de e-mail, nr. fax, nr. telefon mobil/fix, etc) vor putea fi prelucrate de "Jivius" SRL cu respectarea drepturilor dvs., in special a dreptului de informare si opoziție, in următoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), concursuri, loterii publicitare, efectuarea de comunicări comerciale pentru serviciile "Jivius" SRL,
   Indiferent de situatei, in cazul in care veți dori ca datele cu caracter persoanal sa înceteze a mai fi prelucrate de " Jivius" SRL, ne puteți solicita in mod expres încetarea oricărei prelucrări de date din partea noastră.

  6. Care sunt drepturile dumneavoastră?
   Prin citirea acestui document, dumneavoastră ati fost informat/a cu privire la drepturile de care beneficiați, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție si procesul individual automatizat.
   Prin citirea acestui document dumneavoastră ați luat cunoștința si înțelegeți faptul ca datele cu caracter personal furnizate către "Jivius" SRL constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de "Jivius" SRL si/sau derularea activității comerciale/contractuale.

  7. Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Va recomandam sa verificați la fiecare utilizare a website-urilor "Jivius" SRL prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informați in legătura cu acestea. Prin accesarea website-urilor "Jivius" SRL sau utilizarea serviciilor "Jivius" SRL prin intermediul website-urilor menționate, ulterior modificărilor, se vor considera acceptate, noile prevederi.

În cazul încălcării de către Utilizator a Acordului, Furnizorul este în drept să întrerupă, să limiteze sau să închidă complet accesul Utilizatorului la Servicii. Închiderea prestării Serviciilor nu îl limitează pe Furnizor în alte măsuri și drepturi.

Acordul dat este reglementat de către legislația în vigoare a Republicii Moldova.

Toate disputele privitor la Acord se soluționează conform normelor legislației în vigoare a Republicii Moldova.
Made on
Tilda